Bæredygtighed

ArkitekTur for mennesker

Bæredygtighed kan være mange ting, og der kan være meget at sætte sig ind i. Vi hjælper derfor gerne med at fremme forståelsen for bæredygtighedsbegrebet og hvad inddragelsen af dette kan bidrage med til projektet.

Hvad er bæredygtighed (for os)?

Bæredygtighedsbegrebet kan være svært at definere, for hvad betyder det egentlig at bygge bæredygtigt? A78 Arkitekter ser på bæredygtighed ud fra tre overordnede begreber, hvor der er fokus på det byggede element, det grønne element og det menneskelige element, som, vi mener, alle er en del af bæredygtighedsbegrebet.

Hos A78 Arkitekter ser vi på begrebet bæredygtighed med et holistisk syn, hvor det overordnet er et sammenkog af de tre ovenstående begreber og alt det de måtte indebære. Samlingspunktet for begreberne er mennesket. Vi vil nemlig gerne sætte mennesket i centrum – også når det gælder bæredygtighed. Vi har derfor en vision om, at når vi bygger bæredygtigt, så skal vi inddrage de påvirkninger, som arkitekturen kan have på mennesket og omvendt.

De tre begreber er med til at definere bæredygtighedsbegrebet for os, men er også med til at definere, hvad vi hos A78 Arkitekter gerne vil opnå ved at inddrage bæredygtighed i vores projekter:

Hvad gør vi så?

Med ovenstående vision som udgangspunkt vil vi gerne indarbejde bæredygtighed i vores projekter. Vi vil gerne have en bedre forståelse for, hvad det kan bidrage med og vi vil gerne udvide vores viden inden for feltet. For at holde os opdateret inden for emnet, har vi derfor deltaget og deltager i forskellige kurser, uddannelser og initiativer, så vi kan blive klogere på, hvordan det kan bruges inden for vores felt.

LCA:

Pr. 1. januar 2023 blev det en del af Bygningsreglementet, at alt nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkningen (CO2) ved at udføre en livscyklusvurdering (LCA), som er en metode, der kan vurdere produkter og materialers eventuelle miljøpåvirkning og ressourceforbrug. Der skal derfor udføres LCA-beregninger på alt nybyggeri.

For at forberede os til dette krav har alle vores bygningskonstruktører og arkitekter været på kurser angående LCA-beregning i slutningen af 2022. 

DGNB:

En del af bæredygtighedsbegrebet inden for byggeriets verden er DGNB og DGNB-certificeringer. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. Her er der fokus på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed, hvor der i forbindelse med certificeringer evalueres ud fra social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Da dette er en stor del af den bæredygtige tilgang inden for byggeriets verden, har vores direktør valgt at uddanne sig inden for feltet, og er derfor uddannet certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri.

EU’s taksonomi:

EU’s taksonomiforordning er et kvalifikationssystem, som skal sikre at der i fremtiden skabes et bæredygtigt økonomisk system, hvor bæredygtighed og klimapåvirkning bliver en del af projektet ved opstart af investeringer og aktiviteter, idet den bæredygtige udvikling så tidligt som muligt integreres i strategier, risikohåndtering og afrapportering.

En investering kan anses som bæredygtig, hvis der bidrages positivt til mindst et af EU’s seks miljømål, samtidig med, at der ikke bidrages negativt til de fem andre miljømål. Yderligere skal det kunne dokumenteres, at minimumsstandarder som OECD’s retningslinjer (Organisation for Economic Co-operation and Development) for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder overholdes.

Hos A78 Arkitekter er vi bevidste om, at der siden 2022 stilles ovenstående krav til bl.a. investorer, virksomheder og andre interessenter for at synliggøre deres investeringers påvirkning af miljøet, og integrere dette i vores projekter.

4 til 1 Planet:

Initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet” er et samarbejde mellem Realdania og WILLUM FONDEN, hvor der sættes fokus på, at vores ressourceforbrug er svarende til ressourcerne på fire planeter. De vil derfor gerne skabe fremtidens boligbyggeri, som kan være med til at reducere ressourceforbruget med 75 %. Dette gøres ved at støtte projekter, som har fokus på bæredygtighed og et lavt ressourceforbrug, og hvor der eksperimenteres med netop dette. Disse projekter skal i sidste ende være forgængere til fremtidens boligbyggeri og eksempler på, hvordan vores ressourceforbrug kan minimeres.

A78 Arkitekter deltager i samarbejde med en bygherre i initiativet og har ansøgt om støtte til et projekt, som forhåbentlig kan være med til at påvirke fremtidens boligbyggeri og måden vi bygger bæredygtigt på.  

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvad bæredygtighedsbegrebet kan bidrage med ift. dit projekt, og måske kan vi sammen blive klogere på, hvad der er af muligheder for inddragelse af begrebet og hvad det kan bidrage med til fremtidens arkitektur.
Skal vi derfor sammen udvide vores horisont og skabe langtidsholdbar og højkvalitets arkitektur, så tøv ikke med at tage fat i os.

Det byggede

A78 Arkitekter vil skabe bæredygtige projekter, der har grobund i et stærkt materialekendskab, der har fokus på holdbarhed og vedligehold, som kan realiseres inden for en fornuftig økonomisk ramme. Projekter der tør bruge både kendte og veldokumenterede løsninger, men også de nytænkende og innovative løsninger, og som har en positiv indvirkning på brugeren af arkitekturen – nemlig mennesket.

 • Stærkt materialekendskab
 • Lang holdbarhed
 • Fornuftig økonomi
 • Positiv indvirkning på mennesket

Det grønne

Vi vil hos A78 Arkitekter gerne inddrage det grønne element, så vi kan skabe projekter, der fremmer biodiversiteten og den vilde natur og som har fokus på valg af naturlige materialer. Projekter hvor miljømæssigt fornuftige valg tages både ift. byggeteknik og æstetik, som åbner arkitekturen op og skaber lys og luft, der kan være med til at skabe omgivelser, hvor overgangen mellem det byggede element og naturen minimeres.

 • Biodiversitet
 • Naturlige materialer
 • Miljømæssigt fornuftige valg
 • Åben arkitektur

Det menneskelige

Det menneskelige aspekt af bæredygtighedsbegrebet er for A78 Arkitekter fokus på inklusion, diversitet og socialt samvær. Vi vil gerne være med til at skabe bæredygtige projekter, som indeholder imødekommende arkitektur, der har fokus på det menneskelige aspekt og brugeren. Projekter som har fokus på, hvordan projektet kan påvirke mennesket og hvor både arkitektur og områder påvirkes positivt af de mennesker, der bruger det. Det skal være arkitektur, der åbner op og imødekommer alle de mennesker, som tager brug af det.

 • Inklusion og diversitet
 • Imødekommende arkitektur
 • Fokus på det menneskelige aspekt
 • Den arkitektoniske og den menneskelige påvirkning

Vi glæder os til i samarbejde med jer at udvikle os inden for den bæredygtige verden.

Thorkild Christian Hansen
Direktør, partner og Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri