PROJEKTLindehaven
TypologiAlmene og private familie-boliger, række- og punkthuse
Lokation6400 Sønderborg
År2019/2020
Størrelse12.300m2
Design holdKirstine Lykkegaard
Brian Sølsnæs
Morten Grejsen

Lindehaven

Et fremtidigt boligkvarter i Sønderborg.

Vi ønsker at etablere en bydel i harmoni med omgivelserne, og samtidig holde den menneskelige skala for øje, således at bebyggelsen fordrer ‘det gode liv’ for hver af de kommende beboere.

I arbejdet med at udforme og skabe grundlaget for det ‘gode liv’ er der nogle elementer vi har valgt at prioritere, bl.a. integrerede trappeopgange i stedet for åbne altangange. Det er et element, der skaber tryghed, både for individet og for fællesskabet, og som derfor skaber merværdi for den nye bydel.

Vores projekt er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem ingeniør, arkitekt og entreprenør. Det fælles mål har været, at levere et kvalitetsbyggeri, som bygger på traditionelle og kendte løsninger, og som fremstår med en flot arkitektur der er forankret i lokalområdet.

Fælles udearealer – Projektet har fokus på fælles udearealer, som bidrager til et socialt miljø i boligområdet. Der er i forslaget to landskabsrum; ‘parken’ og ‘pladsen’, som i deres form og placering lægger op til forskellige opholds- og aktivitetsmuligheder. Det samlede landskabsrum sammenkobles med ‘vandløbet’ der snor sig tværs gennem bebyggelsen. I bunden af vandløbet lægges der natursten i forskellige størrelser (Ø250-400) med vekslende afstande, som varierer stierne og inviterer til ophold i parkområdet.

Pladsen er koncentreret omkring et fælleshus som er indrettet og planlagt efter et internt og eksternt fællesskab. Dette vil understøtte: fælles aktivitet, samskabelse og naboskab blandt de forskellige beboergrupper. Det omkringliggende område som ligger i tilknytning til fælleshuset har: bålplads, legepladser, frugtlunde og nyttehaver. Alle er elementer som beboerne kan samles om, også på tværs af generationer.

Fra bebyggelsens centrale plads, fører stierne ud til bebyggelsens mindre fællesområder og nicher som imellem bygningerne kobler sig på stien. Her er der forskellige muligheder for ophold med: bænke, mindre sandkasser og grønne planer til boldspil.

Benytter man stierne til at følge vandløbet, fører dette til bebyggelsens vestlige del der udlægges som park med vilde blomsterenge, større træer og områder til ophold. Stiernes forløb og materialevalg er med til at skabe en sammenhæng på tværs af landskabsrummene.

Beplantningen i området er hovedsageligt bestående af græsarealer suppleret med spredte træer: mindre frugttræer, Lind, Eg og Ahorn. Vandløbet anlægges med en frøblanding, der er egnet til både et fugtigt og tørt miljø. Bedene placeret i bebyggelsens mindre nicher etableres med: prydgræs, stauder og blomsterbuske. Afgrænsningen mellem de offentlige fællesarealer og de private haver opdeles af bøgehæk der yderligere bidrager til de grønne rum.

Arkitekter

Lindehaven

Møder er gratis

Møder er uforpligtigende og gratis. Prisen er vejledenede og vil blive justeret til projektets skala.

Nørre Allé 13, Baghuset 3. Sal, 8000 Aarhus, Danmark.

Møder er uforpligtigende og gratis. Der vil først være en egenbetaling for kunden når der indgås et samarbejde. *Priser er vejledende og vil justeres i henhold til projektet omfang og skala.

Mandag – Torsdag: 08 – 16.
Fredag: 08 – 14.

Elementor Popup #5362