Skovvænget/Brombærvej

2017 – 2021

BYGHERRE
Domea

ADRESSE
Skovvænget / Brombærvej, 6100 Haderslev

ROLLE
Arkitekt

ANVENDELSE
Almene boliger

OPFØRELSE
2017 – 2021

ANVENDELSE
27.669 m2

A78 Arkitekter har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og Rambøll A/S udarbejdet projektforslag for Domeas afdeling 1625 Skovvænget/Brombærvej i Haderslev. I projektet indgik 35 nye rækkehuse, 66 nye tilgængelighedsboliger og renoveringen af 144 lejligheder. A78 Arkitekter har ydet arkitektrådgivning i forbindelse med projekteringen fra disponeringsfasen til udbuddet.

Projektet omhandlede 342 eksisterende boliger, som er blevet nedrenoveret, renoveret og gjort handicapvenlige. Efter renoveringen står nu 245 boliger. Nedrenoveringen af afdelingen foregik på Brombærvej 13-21 og 31-45 samt Skovvænget 52-58. Her blev i alt 97 boliger nedrenoveret. Efter nedrenoveringen blev 35 nye rækkehuse opført på de eksisterende fundamenter.

Et fokusområde i forbindelse med projektet har været optimering. De eksisterende lejligheder havde lukkede altaner, som i renoveringen blev inkluderet i lejlighederne og nye altaner blev i stedet påsat bygningerne. Et andet fokusområde var tilgængelighed. Her skulle Landsbyggefondens krav ift. tilgængelighed overholdes, så det var muligt at søge støtte til projektet fra fonden.

Andre projekter