7+8_kontor_1

7+8 er en tegnestue placeret i Aarhus, Danmark. Vi er et tværfagligt team af engagerede og kompetente medarbejdere. Afdelingen tilhører og er en forlængelse af hovedkontoret A78 Arkitekter. Vi arbejder med rådgivning og arkitektur som bunder i en dyb dedikation til at gøre en forskel for vores kunder og for samfundet. Dette har i 20 år drevet vores arbejde med arkitektur. Vi stræber altid efter en levere totalløsning og arkitektrådgivning, der giver kunder overblik og sikkerhed for et solidt stykke arbejde. 

7+8 har et stærkt engagement i at integrere bæredygtige løsninger i byggeriet. Energi, innovation og forandring er elementer som vi prioriterer højt. Derudover sætter vi altid en ære i, at levere totalrådgivning og projektstyring med fokus på bruger- og bygherreinddragelse.

Afdelingen hedder 7+8, som er et kort talbaseret navn med tilhørsforhold til hovedkontoret A78. Samtidig består navnet af numerisk aspekt, som refererer til den digitale primære fremgangsmåde.

Initiativtager, sparringspartner og tovholder

Som bygningsarkitekter har 7+8 haft bygherrens økonomi som et af vores fokusområder. Vi sikrer, at vi sammen med de første tegninger også har et overblik over de håndværksmæssige udgifter, der er forbundet med vores løsninger. Dette sikrer, at vi på et meget tidligt tidspunkt kan tage en kvalificeret dialog med bygherren om arkitekturen, funktionen, de tekniske løsninger og ikke mindst det økonomiske aspekt.

Vores arbejdsmetode sikrer bygherrer og kunder, at projektet bliver lavet til den aftalte pris på slutregningen. Dette sætter vi altid en ære i.

 

Et byggeprojekt vil næsten altid være en omfattende opgave. Der skal tages højde for en mængde delopgaver og hensyn. Vi tager ansvaret for, at løsningen bliver rigtig og processen forløber optimalt. Derfor gennemanalyserer vi dit behov og får klarlagt alle de spørgsmål, som kan give anledning til overvejelser og eventuelle justeringer.

Kompetencer

Forholdene er forskellige alt efter, om byggeriets funktion er bolig, institution eller erhverv. Dog skabes arkitektur som udgangspunkt altid af, til og for mennesker. De menneskelige behov skal tilgodeses i alle led – før, under og efter byggeriet.

  • Hvordan befordres trivslen for de kommende beboere i et andelsboligprojekt?
  • Hvordan skaber vi både tryghed for beboerne og gode arbejdsbetingelser for personalet i et plejehjem?
  • Hvordan sikrer man, at en erhvervsvirksomhed hurtigt får gavn af nye faciliteter?
  • Er der særlige myndighedskrav til byggeriet?
  • Skal Arbejdstilsynet eller BST konsulteres?
  • Hvordan kombinerer man en ombygningsproces med sit fortsatte daglige arbejde?

Disse og mange andre spørgsmål har 7+8 Arkitekter erfaring i, at finde løsninger på og planlægge efter. Vi sørger for, at dit byggeri ikke blot bliver et teknisk anlægsarbejde, men også en tilfredsstillende proces.Derudover garanterer vi, at resultatet ender med nogle funktionelle og æstetiske rammer, der giver brugerne tilfredshed i mange år.

 

Arkitekter

Profil

Møder er gratis

Møder er uforpligtigende og gratis. Prisen er vejledenede og vil blive justeret til projektets skala.

Nørre Allé 13, Baghuset 3. Sal, 8000 Aarhus, Danmark.

Møder er uforpligtigende og gratis. Der vil først være en egenbetaling for kunden når der indgås et samarbejde. *Priser er vejledende og vil justeres i henhold til projektet omfang og skala.

Mandag – Torsdag: 08 – 16.
Fredag: 08 – 14.

Elementor Popup #5362