Naldtanglejren

2020

BYGHERRE
De Danske Børneinstitutioner

ADRESSE
Naldtangvej 20, 6200 Aabenraa

ROLLE
Totalrådgiver

ANVENDELSE
Feriekoloni

OPFØRELSE
2017 – 2020

ANVENDELSE
595 m2

Ved Varnæs nær Aabenraa ligger den populære feriekoloni Naldtanglejren helt ud til vandet. I 2014 blev A78 Arkitekter valgt som vinder af en konkurrence angående en nyopførelse af feriekolonien. Grundet bygningernes placering i et fredet naturområde og med nærhed til vandet har en stor del af arbejdet været at tilvejebringe diverse planlovsmæssige tilladelser ift. kysten, strandbyggelinjer, fredningen af naturområdet mm.

Hele vejen igennem projektet har et fokus været børns trivsel og udvikling. Fokusområder har været læring i leg, udforskning og naturoplevelser, mens der også har været fokus på tilgængelighed og rummelighed for alle børn – også kørestolsbrugere.

Projektet omhandlede nyopførelse af tre bygninger indenfor samme byggefelt og med samme sokkelaftryk som det eksisterende. I projektforslaget var der fokus på energi, komfort og anvendelighed kombineret med mindst mulig indgriben i naturen.

Andre projekter