DA
EN
Projekt Lyreskovskolen, konkurrence
Opgave Totalrådgivning
Bygherre Aabenraa kommune
Lokation Kruså, Aabenraa
År 2013
Størrelse 10.310m2

Lyreskovskolen, Konkurrence

Ambitionen for Lyreskovskolen var at skabe en sammenhængende og smuk vision for  fremtidens skole i Danmark. En helhedsorienteret vision, der er bæredygtig på alle niveauer – med en klar sammenhæng og synergi mellem funktion, kontekst og pædagogik. Den ny Lyreskovskole har to overordnede mål, der går hånd i hånd: Det ene er at bygge videre på stedets fantastiske historie og landskabelige kvaliteter og samle områdets to byggefelter til én samlet attraktion for områdets skolebørn og lokale borgere. Den anden er at skabe rammerne for et pædagogisk fremadsynet og unikt skoletilbud på landsplan.

Skolen er disponeret således, at den knytter sig til rejsen fra barn til ung som en ’læringssti’, der er affødt af stedets særlige potentialer; fra beliggenheden ud mod skoven og det store uberørte landskab til landsbymidten ved kirken, torvet og brandstationen. Gennem en nuanceret ’Læringssti’ introduceres de mindste børn i indskoling og SFO længst mod nord og for at afsluttes længst mod syd i den gl. byskole i et nøje tilrettelagt pædagogisk forløb, der trods sit sammenhængende flow, tilpasses det enkelte barns alders- og udviklingstrin. Vi samler områdets bygningsmæssige og landskabelige elementer i et samlet arkitektonisk greb.

Skal vi hjælpe dig med dit næste byggeprojekt-
Book et uforpligtende rådgivningsmøde her.
Vi bestræber os på, at svare inden for tre arbejdsdage.