Chr. Hansen

2018

BYGHERRE
Chr. Hansen Holding A/S

ADRESSE
Sundsnæs 10, 6300 Gråsten

ROLLE
Totalrådgiver

ANVENDELSE
Kølehal og kontor

OPFØRELSE
2017 – 2018

ANVENDELSE
2.400 m2

A78 Arkitekter har varetaget rollen som totalrådgiver på opførelsen af en ny kølehal til Chr. Hansen Holding A/S i Gråsten. Projektet omhandlede opførelsen af en ny kølehal med tilhørende logistiskkontor, pakkeområde og udleveringsarealer. Indeholdt i A78 Arkitekters rolle som totalrådgiver var samtlige af ydelsesbeskrivelsens fagdiscipliner. Som projekterings- og byggeleder havde A78 Arkitekter den koordinerende rolle, som fra det indledende skitseprojekt til den endelige aflevering varetog byggeriets gennemførelse i rette kvalitet, til rette tid og indenfor den aftalte økonomiske ramme.

I projektet blev der udarbejdet et program/dispositionsforslag i samarbejde med en af virksomheden udvalgt personalegruppe. Forslaget samlede input fra en stor gruppe interessenter, hvilket betød, at flest mulige forhold kunne indarbejdes i projektet.

Den nye kølehal blev placeret, så den fremstår som en naturlig forlængelse af den eksisterende bebyggelse, mens også det eksisterende arbejds- og produktionsflow samt det eksisterende kølelager og palleteringsområde blev forlænget.

Derudover blev bygningens placering og den overordnede disponering af slusehuse og tilkørselsforhold udvalgt med baggrund i et ønske om en mulig fremtidig udvidelse af produktionsfaciliteterne i forlængelse af det eksisterende produktionsområde.

Andre projekter